Fordele Ved at få et PANBO Bjælkehus

Der er mange fordele med et PANBO bjælkehus, men indeklimaet sætter vi stor vægt på.Vi garanterer derfor et godt indeklima med et PANBO bjælkehus.

Nogle af de mange fordele kan nævnes i det nedenstående:

– Til ydervægsbjælker anvendes udelukkende svensk langsomtvoksende gran med smalle årringe.

– Bjælkerne skæres, så kernen altid er på ydersiden; derved undgås revnedannelser og dermed fugtskader.

– De vacuumimprægnerede bjælker er præcist tilpasset fra fabrikken.

– Der findes ingen udvendige søm.

– Kort byggetid = minimalt rentetab.

– Lavt energiforbrug og billig vedligeholdelse.

– Miljøvenligt materiale og godt indeklima.

 

"DU FÅR ET GODT INDEKLIMA MED ET PANBO BJÆLKEHUS"