Om Træhuse

Der er mange fordele ved at bruge træ som byggemateriale. Fordele der bland andet kan nævnes er:

– Træ har den store fordel, at fugten optages og afgives. Herved mindskes risikoen for et dårligt indeklima.

– Der skal anvendes langt mindre energi til at varme et træhus op, fordi træ er velegnet som isoleringsmateriale mod varmetab.

– Træ er smukt og behageligt at røre ved.

– Forarbejdningen af træ er mindre energikrævende end både beton, mursten, og stål.

– Træ er den eneste råvare i byggeriet, der indgår i naturens eget kredsløb.

 

"I FÅR ET GODT INDEKLIMA MED ET PANBO BJÆLKEHUS"